"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Wstęp

     Celem opracowania jest przede wszystkim krótkie i przejrzyste przedstawienie orędzia św. Siostry Faustyny Kowalskiej o Miłosierdziu Bożym, ale także i innych rozważań o miłosierdziu. Św.Faustyna w swoim niedługim życiu doznała wielu objawień Jezusa Chrystusa, który ukazywał się jej i z którym rozmawiała - te objawienia i swoje przemyślenia opisuje w pozycji "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", który zawiera ponad czterysta stron. Dla ułatwienia fragmenty "Dzienniczka" są przeważnie zgrupowane tematycznie. Pan Bóg jest miłosierny i ta strona internetowa przede wszystkim poświęcona jest wielkiemu, niezgłębionemu miłosierdziu Boga. Ale Bóg pragnie, aby i ludzie byli miłosierni, odzwierciedlali Jego miłosierdzie w swoich duszach. 
Ten Boży nakaz czynienia miłosierdzia przez ludzi, wynikający z przykazania miłości bliźniego, jest tutaj również akcentowany, z wykorzystaniem cytatów z "Dzienniczka" i, w mniejszym zakresie, cytatów z Pisma Świętego i niektórej innej literatury religijnej, w tym treści objawień fatimskich. W rozdziale "Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia - ratować dusze" zestawiono treści z dwóch objawień, tj. objawień Chrystusa św. Faustynie i objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, a także w mniejszym zakresie z innych źródeł religijnych, mówiące o tym samym - o zaproszeniu ludzi przez Boga i Matkę Najświętszą do współpracy w dziele zbawienia dusz.

Na tej stronie internetowej można znaleźć informacje o najważniejszych dziełach miłosierdzia, tj. o:
- ratowaniu dusz ludzkich przed potępieniem (przez modlitwy i ofiary za zbawienie dusz, czyli miłosierdzie w duchu - określenie Pana Jezusa w objawieniu św. Faustynie);
- ratowaniu dusz czyśćcowych od cierpienia (przez ofiarowanie odpustów zupełnych za dusze zmarłych - w rozdziale "Odpust zupełny miłosierny");
- ratowaniu życia dzieci umierających z głodu (w rodziale "Ratowanie dzieci od śmierci głodowej. Bóg skrzywdzony w człowieku");
- ratowaniu życia dzieci poczętych (w rozdziale "Ratowanie życia dzieci zagrożonych aborcją. Adopcja duchowa").

Oto słowa pewnej modlitwy: "Panie Jezu, umocnij w nas przekonanie, że nasz ratunek jest w ratowaniu innych z ich cierpienia".

Wyjaśniena oznaczeń tekstu kolorami i oznaczeń literowo-cyfrowych przedstawione są w rozdziale "Zakończenie"

    "Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga" (bł. Jan Paweł II).


Pan Jezus mówi:

"Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego" (Dz 300).

"Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego" (Dz 570).

"W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swoją obronę, prócz miłosierdzia Mojego" (Dz 1075). 

"Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje" (Dz 848).

"Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła - zbawcza i uświęcająca" (Dz 1777).

"W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem" (Dz 1588).

"Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje" (Dz 429).

Jezus pragnie, żeby Jego miłosierdzie głoszone było po całym świecie:

"Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem" (Dz1075).

Św. Faustyna głosi:
"Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie,
rozsławiona będzie po świecie całym,
niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie,
głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem" (Dz 1298).
"Uwielbiaj, duszo moja, miłosierdzie Pana,
raduj się w Nim serce moje całe,
boś na to przez Niego wybrana,
by szerzyć miłosierdzia Jego chwałę" (Dz 1652).


Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony