Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego


     Pan Jezus pragnie, aby szerzono cześć Jego Miłosierdzia.

"Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem" (Dz 1075).

"Wszystkim duszom, które uwiebiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie - dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w ostatniej walce" (Dz 1540).

"Duszom, które uciekać się będą do Mojego miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskonczonego milosierdzia Mojego" (Dz 379).

www.milosierdzieboze.info