"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Inne dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego

I. Względem duszy:

II. Względem ciała:

  1. Grzeszących upominać.
  2. Nieumiejących pouczać.
  3. Wątpiącym dobrze radzić.
  4. Strapionych pocieszać.
  5. Krzywdy cierpliwie znosić.
  6. Urazy chętnie darować.
  7. Modlić się za żywych i umarłych.


   1. Głodnych nakarmić.
   2. Spragnionych napoić.
   3. Nagich przyodziać.
   4. Podróżnych w dom przyjąć.
   5. Więźniów pocieszać.
   6. Chorych nawiedzać.
   7. Umarłych pogrzebać.


Dzieł miłosierdzia można dokonywać czynem, słowem i modlitwą. Oto słowa Pana Jezusa:

"Żądam ... uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie, i nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn; drugi - słowo; trzeci - modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusz wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu" (Dz 742).


Ad I. Najważniejsze dzieło miłosierdzia to ratowanie dusz ludzkich (patrz też rozdział "Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia"):

  • modlitwą: o zbawienie dusz, o nawrócenie grzeszników, o miłosierdzie Boże dla świata;
  • słowem: głoszenie Ewangelii, miłosierdzia Bożego;
  • czynem: ofiarowanie swoich trudów i cierpień, a także dobrych uczynków, dla zbawienia dusz, także dokonywanie dzieł miłosierdzia względem ciała - one mogą również przyczynić się do ratowania dusz, bo ludzie, którzy otrzymują pomoc, bardziej otwierają się na miłość Boga, a niewierzący mogą się przez to nawrócić (wg św. Salezego: "Kto widzi dobroć ludzi, ten zastanawia się, jak dobry jest Bóg", mówią o tym też słowa pewnej  piosenki: : "... aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest").


             Dla miłosierdzia względem duszy ważne jest m. in. rozpowszechnianie słów o takich obietnicach miłosierdzia Bożego (cytat z książki "Dar mojej Matki", Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Poznań, 2010): "Ileż to małych środków zbawienia już otrzymaliśmy: obietnice medalika Niepokalanej, dziewięć pierwszych piątków miesiąca św. Małgorzaty, pięć pierwszych sobót z Fatimy, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Koronkę do Ran Chrystusa, Różaniec św. Dominika, a pośród nich - obietnice Szkaplerza świętego". 

Cudowny Medalik. "W 1830r. siostrze Katarzynie Laboure ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik na świecie. Matka Boża obiecała: "Wszystkie osoby, które nosić go będą na szyji, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością". Nawet osoby, które oddaliły się od Boga lub nie zostały obdarzone łaską wiary, dzięki noszeniu tego Medalika otrzymywały szczególną łaskę nawrócenia.

Dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Jedna z obietnic Pana Jezusa danych św. Małgorzacie Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca brzmi: "Obiecuję ci w nadmiarze miłosierdzia Mego Serca, że tym wszystkim, którzy przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca będą przystępować do Komunii świętej, Moja wszechmocna Miłość udzieli łaski ostatecznej pokuty: nie umrą w Mojej niełasce ani bez przyjęcia koniecznych sakramentów. Moje Serce będzie im bezpiecznym schronieniem w ostatniej godzinie".

Pięć pierwszych sobót z Fatimy - patrz rozdział "Miłosierdzie w duchu - największe dzieło miłosierdzia" w części dotyczącej objawień fatimskich.

Koronka do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: "Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci" (Dz 687). Patrz też rozdział "Koronka do Miłosierdzia Bożego".

Koronka do Ran Chrystusa.  Z objawienia Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, więcej można się dowiedzieć na stronach internetowych o tej koronce.

Różaniec św. Dominika - jest to Różaniec Święty.

Szkaplerz święty. Matka Najświętsza, w objawieniu generałowi Zakonu Karmelitów 16 lipca 1251r., dała następujące obietnice związane ze Szkaplerzem (wg ww. książki "Dar mojej Matki"):
- "Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego".
- "Ja, Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci zstąpię do czyśćca i ilu tam zastanę, wyprowadzę ich na górę wiecznego zbawienia".  
 


Ad II. Spośród dzieł miłosierdzia względem ciała najważniejsze jest ratowanie życia ludzkiego:

  • modlitwą: np. adopcja duchowa dziecka poczętego, uczestnictwo w Światowej Krucjacie Modlitwy w intencji Obrony Życia Człowieka czy w Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, modlitwy o pokój na świecie, o zaprzestanie prześladowań chrześcijan (na świecie przeciętnie co 3 minuty zabijany jest chrześcijanin);
  • słowem: np. propagowanie adopcji duchowej, krucjat modlitw w obronie życia, adopcji serca;
  • czynem: ratowanie ludzi od śmierci głodowej (np. przekazywanie pieniędzy na ten cel poprzez "Caritas"), ratowanie dzieci od głodu poprzez adopcję serca (adopcję na odległość).  


Adopcja duchowa jest modlitewnym zobowiązaniem konkretnej osoby w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia tego dziecka po urodzeniu - dziecka, którego imię jest jedynie Bogu znane. Jego istotą jest krótka codzienna modlitwa do Pana Jezusa oraz jedna tajemnica różańca, odmawiane przez dziewięć miesięcy i ewentualnie podjęcie dodatkowych praktyk, jak post, Komunia Św., dzieła charytatywne (pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, itd.). 

Ratuj od śmierci dzieci poczęte - poprzez ich duchową adopcję.
W krajach Unii Europejskiej przeciętnie co 27 sekund dokonuje się aborcji,
tj. ok. 3700 zabójstw dziennietj.  ok. 1 milion zabójstw rocznie.
Więcej informacji: 
www.duchowaadopcja.com.pl
tel. 58 343 50 07


Światowa Krucjata Modlitwy w intencji Obrony Życia Człowieka. Apel do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach. W dn. 13.10.2007r., w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczęła się stała modlitwa w intencjach:

- przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
- poszanowania życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
- zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu
człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.

Codziennymi modlitwami są: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. Modlitwy można wspierać czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia. Nie ma żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy - do idywidualnego uznania. Wiecej informacji w w/w Centrum.


Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci - informacje pod adresem:
ul. Krowoderska 24/3

31-142 Kraków
tel. 12-421-08-43

http: //krucjata.org
e-mail: modlitwa@krucjata.org


Ratowanie ludzi od śmieci głodowejNa świecie umiera z głodu przeciętnie co 6 sekund jeden człowiek. ). A przecież chrześcijanie mają środki do rozwiązania problemu śmierci głodowej, lecz go zaniedbują, tylko nieliczni się tym zajmują. Wobec masowości tego zjawiska Kościół powinien podjąć systematyczną krucjatę p-ko śmierci głodowej, informować o tym ludzi w kazaniach i wywieszaniem ogłoszeń - gorący o to apel do władz Kościoła. Obecnie godna polecenia jest akcja "Caritas", prowadzona pod hasłem: "Solidarni z głodującą Afryką" - informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.caritas.pl 

Ratuj dzieci od śmierci głodowej
poprzez wsparcie działań Caritas.
informacje pod: www.caritas.pl 
linki:  Działania Caritas - Pomoc dla zagranicy - Solidarni z głodującą Afryką
tel.: 22 334 85 85,  22 334 85 00
Z głodu na świecie umiera
ok. co 6 sekund jeden człowiek,
tj. ok. 15 tysięcy ludzi dziennie,
tj. ok. 5,5 milionów ludzi rocznie
(przeważnie dzieci)


Adopcji serca (adopcji na odległość) dokonuje się za pośrednictwem biur adopcyjnych, podpisując deklaracje systematycznego wspierania finansowego dzieci z biednych krajów - oto adresy niektórych biur adopcji serca:

*w Caritas Polska: www.adopcjanaodleglosc.caritas.pl

*Pallotyński Sekretariat Misyjny

ul. Skaryszewska 12,
skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. 22-771-51-61, www.adopcja-serca.pl

*Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
ul. Łukasiewicza 62
38-400 Krosno
tel. 13-432-16-76, e-mail: klawer.adopcja@gmail.com

*Zgromadzenie Ducha Świętego
Al. Jana Pawła II 117
85-152 Bydgoszcz
tel. 52-371-13-38

Środki finansowe przeznaczane dla dzieci objętych adopcją serca (adopcją na odległość) wykorzystywane są też na zakup odzieży i leków dla nich, a także na ich edukację. Dzieci te otoczone są też opieką duchową (modlitwą, opieką misjonarzy).


Oto niektóre przesłania, podkreślające wielkie znaczenie dzieł miłosierdzia:

Słowa Pana Jezusa, zapisane w "Dzienniczku" św. Faustyny: "Cokolwiek czynisz bliźniemu - Mnie czynisz" (Dz 1029).

"Objawem i sprawdzianem autentycznej miłości Boga jest miłość bliźnich, wyrażana w świadczeniu miłosierdzia, częstą modlitwą, życzliwym słowem i ofiarnym czynem. Motywem tych świadczeń i ich ostatecznym kresem jest sam Bóg" (cytat z książki "Wielkie wezwanie Serca Jezusa do narodu polskiego", str. 61).

 Słowa Pana Jezusa, zapisane w Piśmie Św.:
"Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem,a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie. ...
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
(Mt 25,34-40).   

"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36).

 "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

"Miłosierny dobrze czyni sobie" (Prz 11,17).

"Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga" (3 J 11).

"Radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Kor 10,7). 


Wersja do druku Inne dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony