"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Ratowanie życia dzieci zagrożonych aborcją. Adopcja duchowa


RATOWANIE ŻYCIA DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ

Ratuj od śmierci dzieci poczęte - poprzez ich duchową adopcję.

W krajach Unii Europejskiej przeciętnie co 27 sekund dokonuje się aborcji, tj. ok. 3700 zabójstw dziennie, tj. ok. 1 milion zabójstw dzieci rocznie.

W tych dzieciach umiera też Pan Jezus, gdyż On powiedział:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25.40). Kto nie ratuje dzieci poczętych  przed aborcją, nie ratuje też Jezusa, gdyż On powiedział: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25.45).

      Pełna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą" – jest to adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie. Duchową Adopcję może podejmować każdy chrześcijanin, a zwłaszcza sprawca aborcji, dla którego posłannictwo to będzie upragnionym zadośćuczynieniem za ciężki grzech przeciw życiu. Duchowa Adopcja leczy zranienia wewnętrzne wywołane aborcją i pozwala uwierzyć w Boże Miłosierdzie. 

      Istotą Duchowej Adopcji jest osobiste modlitewne wstawiennictwo do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wypraszające u Pana Jezusa łaskę ocalenia dziecka od aborcyjnej śmierci – jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Uzupełniającymi postanowieniami (praktykami) mogą być np. częstsza Spowiedź i Komunia św., Adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., post o chlebie i wodzie, walka z nałogami i wadami charakteru, pomoc osobom potrzebującym, działalność społeczna na rzecz obrony życia, dodatkowe modlitwy. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć są chętnie podejmowane.
Posługa ta również uświęca podejmującego - pogłębia jego kontakt z Bogiem, ucząc systematycznej modlitwy oraz formując go duchowo.

     Zasadą jest, składanie przyrzeczenia w kościele, z pełnym ceremoniałem, na ręce
kapłana, w obecności i na oczach wielu wiernych, by uwrażliwiać ludzi. Gdy brak jest jednak takich możliwości, można również składać przyrzeczenie prywatnie, poza kościołem. Jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w rekolekcjach i w uroczystych przyrzeczeniach w kościele (np. z powodu znacznej odległości kościoła sprawującego taką liturgię), gdy nie można złożyć przyrzeczenia w kościele z powodu choroby, sędziwego wieku, uwięzienia, pracy na morzu) - można złożyć również przyrzeczenie Duchowej Adopcji i indywidualnie (prywatnie), najlepiej w któreś święto Matki Bożej, przed Krzyżem lub Świętym Obrazem. W takich przypadkach wypowiadamy ten sam, co w kościele, tekst przyrzeczenia adopcyjnego. Duchowa Adopcja dotyczy jednego tylko dziecka -- można ją podejmować jeden raz na czas 9 miesięcy, ale można ponownie podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI:
"Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia
........................biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, 
modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen".

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
jedna Tajemnica Różańca Świętego
moje dobrowolne postanowienia
oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", 
którą teraz po raz pierwszy odmówię:

"Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością 
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, 
"Człowieka Zawierzenia",
który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.”
__________________________________________________________________________

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze

ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel.: +48 34 377 74 15
e-mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl

Ośrodek Informacji Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji
80-526 Gdańsk ul. Dunikowskiego 1/A 6 tel. 58 343 50 07
e-mail: odpowiedzialny1@interia.pl
www.duchowaadopcja.com.pl
__________________________________________________________________________

Bądź apostołem miłosierdzia - przekazuj tę informację innym.

Wersja do druku Ratowanie życia dzieci zagrożonych aborcją. Adopcja duchowa drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony