"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Zakończenie

      Św. Faustyna przypomniała światu tę wielką,"wstrząsającą tajemnicę" Miłosierdzia Bożego, którego tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat. Każdy, kto przeczytał uważnie to przesłanie o Miłosierdziu Bożym, sam może stać się jego czcicielem i głosicielem (apostołem) oraz dokonywać w życiu wielu dzieł miłosierdzia - Pan Jezus obiecał obdarzyć takich ludzi wieloma łaskami.
Kto ufa miłosierdziu Bożemu i jest miłosierny, choćby był największym grzesznikiem, uzyska u Boga przebaczenie grzechów, a nawet może stać się wielkim świętym. 

"Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu" (Dz 164).

"Namawiaj wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz - nikogo nie wyłączyłem" (Dz 1182).

"Powiedz duszom, córko Moja, że daję im na obronę swoje miłosierdzie, walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca swego" (Dz 1516).

"Jezus skarżył się do mnie na niewdzięczność dusz. Za dobrodziejstwa otrzymuję niewdzięczność; za miłość otrzymuję zapomnienie i obojętność. Serce Moje tego znieść nie może" (Dz 1537).

"O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby nie bały się zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu. ... Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku" (Dz 1396, 1397).

"Dla tej duszy zatracenie, która chce się zatracić - bo kto pragnie zbawienia, dla tego jest morze niewyczerpane miłosierdzia Pańskiego" (Dz 631).

"Niech wszelka dusza pozna, jak dobrym jest Pan, niech się nie lęka obcować z Panem żadna dusza i niech się nie wymawia niegodnością swoją, i niech nigdy nie odkłada na później zaproszeń Bożych, bo to się nie podoba Panu" (Dz 440).

"Niech żadna dusza nie wątpi, choćby była najnędzniejsza, póki żyje - każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu Bożemu" (Dz 283). 

"Wytrwajcie w miłości Mojej!" (J 15,9) - a więc

wytrwajmy w pełnej ufności miłości Boga i w pełnej miłosierdzia miłości bliźniego.


Wyjaśnienia oznaczenia tekstu kolorami:
- kolorem czerwonym (i kursywą) są oznaczone słowa Pana Jezusa, zapisane w "Dzienniczku" św. Faustyny;
- kolorem zielonym oznaczone są słowa św. Faustyny Kowalskiej, zapisane w jej "Dzienniczku";
- kolorem granatowym oznaczone są słowa Matki Najświętszej (a także, w jednym cytacie, Anioła) z objawień fatimskich;
- kolorem niebieskim oznaczone są cytaty z Pisma Świętego.

Wyjaśnienia oznaczeń literowo-cyfrowych stosowanych w tekście:
- Dz oznacza "Dzienniczek" św. Faustyny, a cyfry numerację jego poszczególnych fragmentów;
- pozostałe oznaczenia odnoszą się do wersetów Pisma Świętego.

 

Literaturę nt. orędzia św. S. Faustyny Kowalskiej o miłosierdziu Bożym można zamawiać pod:

www.misericordia.faustyna.pl

e-mail: misericordia@faustyna.pl


Wersja do druku Zakończenie drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony